Historia

Hur det hela började

Lasse Henningsson och Ådin

Lasse Henningsson och Ådin

Det började egentligen med att Lasse Henningsson, som varit aktiv i Kinds brukshundklubb sedan 1968, flyttade hem till sitt föräldrahem i Fridhemsberg. Folk runt började fråga om hjälp med sina hundar och detta utmynnade i en del privatkurser hemma på gården.

Söndagen den 4 mars hölls en informationsträff på Hedevi fotbollsplats i Ullared. Där hade vi information och div. hunduppvisningar med egna och inlånade hundekipagen.

Träffen samlade cirka sjuttio intresserade där ett fyrtiotal visade intresse att vara med i en klubb. Vårkursen 97 samlade femton deltagare, därav en del som gått valpkurs tidigare. Intresset var stort och det började pratas om att bilda en klubb så vi kunde träna under lite mera ordnade former.

Den 4/6 -97 ordnades ett möte i Fridhemsbergs bygdegård och frågan togs upp ang. ev. bildande av brukshundklubb. Mötet tog beslut på att klubb skulle bildas och interrimstyrelse utsågs av de elva deltagarna. Det beslöts även att kontakt skulle tagas med Falkenbergs kommun om någon plats att få bedriva verksamheten på.

Efter mycket jagande efter mark och klubblokal dök det upp ett erbjudande om att få hyra in oss i en tom rektorsexpedition i Gällareds skola. Vi skulle även få disponera vissa lektionssalar vid kurser och fick också möjlighet att ta över idrottsplatsen Hagaberget bakom skolan och svara för skötseln av denna.

Kontrakt skrevs med skolan samt kultur och fritid och därmed hade klubben klarat den första stora problemet med en fast plats att bedriva verksamheten på.

Hösten 97 startades en mixad dressyrkurs på klubben i Gällared med Lasse Henningsson som instruktör, och Leif Blockgren som medhjälpare, Leif ställde även upp med ett bensindrivet elverk och två halogenlampor på fem hundra watt. Vi hade löfte om att få koppla in oss och köpa ström från skolan senare till våren.

 

 Den 4/11-97 blev vi fullvärdig medlem i SBK och vid årets slut hade vi 34 medlemmar.

1998-2007

Leif Blockgren

Leif Blockgren

Vi fick ganska snart fixat en provisorisk elledning från skolan och kunde hänga upp lite strålkastare i träden, därmed kunde verksamheten rulla i gång.Det satsades hårt på utbildning av brukshundar i början, trots bristen på instruktörer. Det blev mest Lasse Henningsson som fick dela med sig av sina kunskaper och hjälpa de nya medlemmarna. 

Leif Blockgren med schäfern Battis Iris, kallad Ina, blev klubbens första tävlingsekipage som blev uppflyttad i appellklass spår.Dom kvalade även in till den populära tävlingen Doggy Cup, för nybörjare, där de gjorde bra resultat. De klarade även av ett förstapris i lydnadsklass 2.

Ekipaget blev även det första som tog sig upp och blev godkända i elitklass rapport, med Lasse H som hjälpförare. Leif klarade själv av godkänt resultat i hkl. sedan ordnade Lasse uppflyttning och godkänt resultat i elit med Leif som hjälpförare.

Lisbeth Johansson och Moa

Lisbeth Johansson och Moa

Åren därpå fortsatte den positiva utvecklingen, flera ekipage kvalade till Doggy Cup, duktiga ekipage kom fram i lydnadsklass bland annat Lisbeth Johansson med Moa och Carina Leander med Tess. Båda tog sig upp till Elitklass och gjorde jättefina resultat. Carina med Tess blev distriktsmästare ett antal år. Carina och Tess blev klubbens första SM ekipage när de kvalade in till SM i lydnad 2002.

Carina Leander och Tess

Carina Leander och Tess

Klubben var välbesökt på torsdagsträningarna, även från grannklubbarna, allt verkade fungera åt rätt håll tills dråpslaget kom - uppsägning från klubblokalen pga. försäljning av skolan. Vi fick bara hyra den till mitten av juli 2001 sedan skulle klubblokalen vara tömd.

Ett febrilt arbete drogs igång med att hitta ny lokal men detta var inte lätt. Kursverksamheten lyckades vi hålla i gång genom att hyra in oss i Gällareds bygdegård där fika och teori hölls. Dressyren klarades fortfarande på Hagabergets idrottsplats, som vi hade kontrakt på.

Resultatet av förlorad klubblokal blev ganska snart tappad klubbkänsla och träningen på torsdagarna upphörde mer eller mindre. Det blev bara de riktiga eldsjälarna som träffades då och då.

Det gamla omklädningsrummet blev räddningen. En vägg slogs ut, ny matta lades in, lite målarfärg på väggarna och det fanns åtminstone någonstans att vara vid träningen.

En ide kläcktes, att isolera, dra in el, samt bygga till altan för att få någotsånär dräglig tillvaro för dom som kämpade vidare. Sagt och gjort, Kultur och Fritid uppvaktades med en ansökan på beräknade kostnader om 120 000 kr där vi skulle få stå för 20 % själva. Efter några månaders väntan kom beskedet, vi fick pengarna! Innan vi han sätta igång ombyggnationen hände följande, Vi blev uppringda från kultur och fritid som berättade om att ett antal skolpaviljonger blivit lediga och frågade om vi var intresserade av dessa i stället.

Lasse Henningsson och Östen Elg åkte ner till Falkenberg och kollade. De såg fina ut och efter snabba beslut så bestämdes det att vi skulle ta dessa istället för att bygga om den gamla omklädningsbaracken. Vi behövde inte betala mer än transporten. Beviljade pengar fick omdisponeras och så fort mark och bygglov var klart så drogs det igång.

En bit mark arrenderades, ett gäng ifrån klubben röjde, grävmaskin kom och fixade bort stubbar och genom klubbmedlemmars erbjudande skänktes stora mängder fyllningsgrus som fick fraktas dit kostnadsfritt. Ett mastodontarbete utfördes innan det var dags för klubbstugan kördes dit med långtradare och sattes på plats med lyftkran.

Klubbstugebygge

Ett stort jobb utfördes ideellt. Väggar flyttades, kök sattes upp, toaletter och dusch monterades, mm. Till sist hade vi en fungerande klubbstuga, problemet var bara att vi inte hade vatten och avlopp indraget utan vårt utedass fick användas och vatten fick köras dit.

Nytt bidrag söktes för detta på ca 120 000 kr. Detta beviljades och året efter hade vi även VVS delen klar.

December 2004 hade vi vår första stora invigningsfest med julbord för medlemmar och inbjudna entreprenörer och äntligen fick man den rätta känslan att vi var en fungerande brukshundklubb. Parallellt med allt jobbet kördes kursverksamhet och tre tävlingar under åren i rapport, lydnadsklass och sök.

Vid ett litet miniläger pingsthelgen 2005 kom några nya medlemmar med förslag om att sätta upp en altan till vår tävling i lydnad. Förslaget togs direkt och med skänkt virke kom snabbt ett altangolv på plats, detta kompletterades året efter med tak och klubbstugan var i stort sett klar bortsett från utvändig målning, invändigt finns fortfarande efterjusteringar att göras.

Tyvärr är inte alltid positiva grejer bra. Den stora belastningen för medlemmarna med att både bygga klubbstuga och hålla igång kursverksamheten förde med sig att träningen av egna hundar gick i botten på torsdagarna och klubbens vara eller icke vara kom upp på möten.

En idé dök upp om att ändra dag till onsdag och att starta en telefonlista. På det viset krockade vi inte med grannklubbarnas fria träning och man visste att det kom ett antal tränande (det blev dessutom svårare att ställa in – man hade ju sagt att man skulle komma…). Telefonlistan kompletterades med en närvarotävling där högst närvaro på onsdagar skulle ge ett hemligt pris. Resultatet blev strålande med i genomsnitt 15 ekipage varje onsdag hela våren 2007. Allting började kännas bra mycket mera positivt och framtiden för klubben, lagom till 2007 års tioårsjubileum, ser ljus ut.

Denna sammanfattning av klubbens bildande och utveckling kommer att kompletteras med en utförligare beskrivning av klubbens verksamhet, tävlingsekipagen, resultat bildmaterial och övrigt som kan vara trevligt att titta tillbaka på i framtiden i en jubileumsbilaga.