Kommittéer och arbetsgrupper

Hundägareutbildningskommitté

Lena Johansson

Sammankallande

Skicka e-post

Tävlingskommitté

Agilitykommitté

Carina Leander

Sammankallande

070-9409069

Skicka e-post

Lena Johansson

076-847 43 44

Skicka e-post

Nose Work-kommitté

Annika Sahlin

Sammankallande

070 573 7695

Skicka e-post

Rallylydnadskommitté

Annika Sahlin

Sammankallande

070 573 7695

Skicka e-post

Rasutvecklingskommitté

Tjänstehundskommitté

Stug- och plankommittén

Lasse Henningsson

Sammankallande

0706-85 15 31

Skicka e-post

Annika Sahlin

Sammankallande

070 573 7695

Skicka e-post

Lägerkommitté

Carina Leander

070-9409069

Skicka e-post

Lasse Henningsson

0706-85 15 31

Skicka e-post

Ann-Sofie Johansson

Webbansvarig

Anders Edvardsson

Skicka e-post