Bli medlem

Vill du bli medlem i klubben?

Medlemsavgiften i vår klubb är:

565 kr per år för helbetalande medlem (400 kr i förbundsavgift + 50 kr i distriktsavgift +115 kr till lokalklubb)·   

185 kr per år för delat medlemskap, dvs man betalar endast en förbundsavgift oavsett hur många lokalklubbar man är medlem i.

115 kr per år för familjemedlem

I medlemskapet ingår tillgång till klubbstuga och dressyrplan, möjlighet att närvara på klubbens olika aktiviteter, olycksfallsförsäkring till och från planlagda aktiviteter med instruktörer och tävlingar samt åtta exemplar av tidningen Brukshunden. Som klubbmedlem har du dessutom förtur till våra kurser.

 Vill du gå med som medlem?

Ordinarie medlemskap (även delmedlemskap) och ungdomsmedlemskap anmäls direkt till Svenska Brukshundklubben. Du kommer sedan att få betalningsuppgifter från SBK.

Fyll i formuläret på denna länk.

 

Är du under 25 år?

Bli medlem hos Sveriges Hundungdom och välj Svenska Brukshundklubben som din specialklubb. Du får då två medlemskap i ett.

Du registrerar ditt medlemskap här: https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/

Välj en lokal hundungdomsklubb nära dig och sedan Svenska Brukshundklubben som din specialklubb.

 

Välkommen som medlem i Ullareds Brukshundklubb!