Kallelse till medlemsmöte

 

 

 

 

Kallelse till medlemsmöte Ullareds BK 4 maj 2022

Tid: onsdagen den 4 maj 2022, kl. 19:00

Plats: Klubbstugan i Gällared

 

Hej allihop! 

 

Det är dags för årets första medlemsmöte 2022.

 

Då vår ordinarie kassör har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag så kommer vi att ha en extra punkt på dagordningen där vi ska välja en ny kassör 2022–2023.

Det kommer att bli ett fyllnadsval för resterande period som ordinarie kassör med en mandatperiod from 2022-05-04 till och med årsmötet 2024.

 

Vår valberedning har redan arbetat flitigt och vaskat fram ett förslag till kassörsposten.

 

Anette Birkenström har blivit tillfrågad av valberedningen och har tackat ja.

Under den första tiden som kassör vill hon ha stöttning i frågor som berör de ekonomiska rutinerna mm. som vi har i vår klubb.

 

Vid detta fyllnadsval kommer ni även att på medlemsmötet kunna ge förslag till andra personer till kassörsposten om ni så vill.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

 

§ 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE                       

 

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING   

 

§ 4 INKOMNA SKRIVELSER

 

§ 5 UTGÅENDE SKRIVELSER

    

§ 6 EKONOMISK REDOVISNING 

 

§ 7 RAPPORTER OCH INFORMATION 

 

 • TÄVLINGSVERKSAMHETEN
 • PRISER & SPONSRING
 • UTBILDNINGSVERKSAMHETEN
 • HUS OCH FÄLT VERKSAMHETEN
 • KÖKSVERKSAMHETEN
 • AGILITY – RALLY – NOSEWORK – SPECIALSÖK - HOOPER
 • PR OCH INFORMATIONS VERKSAMHETEN
 • UNGDOMSVERKSAMHETEN
 • TJÄNSTEHUNDSVERKSAMHETEN
 • ÖVRIG VERKSAMHET
 • DISTRIKTSINFORMATION

 

§ 8 FYLLNADSVAL AV KASSÖR FÖR MANDATTIDEN 2022-05-04 FRAM TILL ÅRSMÖTET 2024.

 

§ 9 ÄRENDEN

 

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

 

§ 11 NÄSTA MÖTE 

 

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE

 

 

Varmt välkomna onsdag 4 maj kl. 19.00 till klubbstugan i Gällared.

 

Styrelsen Ullareds Brukshundklubb