Medlemsmöte

Den 19:e september hölls medlemsmöte. Nu i "fysisk" form efter att Corona-restriktionerna lättats.

Den 19:e september hälsade ordf. Lasse Henningsson ett tjugotal förväntansfulla medlemmar välkomna till första "fysiska" medlemsmötet efter Corona-pandemins förhatliga utbrott. 

Lasse informerade om vad som skett i klubben under året, med bland annat installation av ett nytt belysningssystem på apellplanen som dominerande investering. Den skall följas av uppförande av el-laddstolpar till ställplatser för husbilar. Den framtida verksamheten kommer att bestå i tävlingsverksamhet, där klubben i närtid arrangerar tre tävlingar, kursverksamhet i vardagslydnad för valpar och unghundar, "raggning" av nya medlemmar bland ungdomar m.m.

Efter diverse annan information slog Lasse klubban i bordet på sitt sedvanliga svungfulla sätt och avslutade mötet varefter han övergick till att utdela förtjänsttecken och utmärkelser till förtjänta medlemmar. Därefter vidtog vild rusning till kaffebordet där Ulla-Britta, Eva-Lena och Annika hade bullat upp