Utbildning mentalfigurant MH/MT.

Distrikt Halland avser att genomföra utbildning enl ovan nämda rubrik. Utbildningen omfattar INTE socialt samspel (MT), avståndslek (MH)

Tid: 04-21—23.

Fredag: 1800-2030.

Lördag: 0900-1700

Söndag: 0900-ca 1600   (lite beroende på deltagarantal).

Plats: Falkenbergs brukshundjkubb.

Kostnad: 600:-/ deltagare.

Förutsätter att respektive lokalklubb budgeterat för utb och därför står för kostnaden.

Utbildningen genomförs i distriktets regi i samarbete med studiefrämjandet.

Anmälan till undertecknad senast 04-10.

Detaljerat program skickas ut till respektive deltagare efter anmälan som skall innehålla: Klubbtillhörighet, namn, mailadress, tfnnr.

 

Skickas till:    Roger Nordlinder

                      roger.nordlinder@telia.com

 

Tfn:                0703 744 864

VÄL MÖTT