Verksamhetsberättelse för 2021

En kortfattad beskrivning över klubbens verksamhet 2021. Trots Coronapandemins hämmande effekt är det en imponerande verksamhet vi har bedrivit

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2021

ULLAREDS BRUKSHUNDKLUBB 

 

Organisation:

 

Styrelsens sammansättning:

Lasse Henningsson Ordförande

Börje Johansson Vice ordförande

Siv Sandberg Kassör

Kenth Sandberg Sekreterare

Lena Johansson  Ordinarie ledamot 

Annika Sahlin Ordinarie ledamot 

Alexandra Myrén Ordinarie ledamot

Mats Johansson Suppleant 1

Carina Sunesson Suppleant 2

 

Revisorer: 

Magnus Karlsson 

Anette Birkenström

 

Valberedning: 

Jenny Herbertsson sammankallande

Eva-Lena Danvik. 

 

Pernilla Stjernfeldt ingick i valberedningen tills hon avslutade sitt medlemskap i klubben 2021-08-31. 

Mona Stina Hallin valdes in på medlemsmötet 2021-09-19 i valberedningen men avgick senare då hon kandiderar som kassör till styrelsen 2022-02-20.

 

Ansvarsområden / kommittéer:

 

Tävlingskommittén:  

Christina Olsson sammankallande

Alexandra Myrén

Anette Nilsson 

Annika Svensson-Wilson 

 

Utbildningskommittén:

Lena Johansson sammankallande

 

Priser, sponsring PR och info:

Lasse Henningsson sammankallande 

 

Plan o stuga:

Mats Johansson sammankallande

Anders Strandahl  

Jan Svensson

 

Köket: 

Börje Johansson sammankallande 

Ulla-Britt Lindqvist 

Eva-Lena Danvik

Annika Sahlin.

 

Agility:

Lena Johansson sammankallande

 

Rally:

Annika Sahlin sammankallande

 

Nosework / specialsök:

Annika Sahlin & Jenny Herbertsson

 

Ungdomskommittén:

Vakant styrelsen behandlade dessa frågor under året.

 

Distriktsrepresentation:

Styrelsen

 

Medlemsutveckling

Vid utgången av år 2020 var vi 96 medlemmar. Vid årets slut 31 december 2021 var antalet medlemmar 92. Vi hade 14 ungdomar mellan sju och 20 år.

 

 

Styrelsens arbete under året

Årets verksamhet har under det första halvåret varit starkt begränsat av restriktioner som Coronapandemin medfört. Därav har vi inte kunnat följa den planerade verksamhetsplanen då vi har på grund av dessa fått ställa in flertalet av aktiviteterna under våren. Årsmötet 2020 hölls digitalt.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju/åtta styrelsemöten och två arbetsmöten. Dessa har skett i både fysisk och digital form.

 

Vi har på grund av pandemin inte kunnat genomföra de medlemsmöten som var planerade i början av året.

Vårens medlemsmöte blev inställt i stället har vi mejlat ut en del medlemsinformation.

 

Folkhälsomyndigheten kom strax före julen med nya restriktioner gällande covid-19 då smittläget börjar se sämre ut igen. Det kommer fortsatt att vara viktigt för både klubb och medlem hålla sig informerad kring eventuella tillkommande åtgärdspaket kopplat till Coronapandemin.

 

Klubbstuga och träningsplan:

Snöplogning och sandning har gjorts 4 gånger under vintern.

Gräsklippning har genomförts 21 ggr 10 maj – 15 oktober

Den nya gräsklipparen krånglade fick lämnas in på service. Den är nu ok.

Batteriladdare till gräsklipparen är inköpt.

Gräsklipparen har servats. 

 

Vi fick bidrag för ny belysning av vår appellplan beviljat av kommunen.

Belysningen har monterats och är på plats. Den skall efterjusteras så att lamporna lyser upp större delen av appellplanen

Ljuskostnaden (elen) kommer att minska betydligt med den nya armaturen i lamporna.

Vi bör ändå tänka på att spara på belysningen och tända endast den del av planen som har aktivitet på.

Värmen i stugan stängs av när det inte är aktiviteter och det har blivit varmare utomhus.

 

Röjning av buskage runt appellplan och vägen upp till parkeringen har blivit utförd.

 

Marken runt appellplanen på högersidan är kommunal mark, som skulle röjts. Detta har inte kommit i gång ännu som utlovats.

 

Städdagar: Genomfördes lördagen den 15 maj och söndagen den 16 maj 2021. 

Då utfördes byte av plåttaket på det lilla uthuset. Altanen och räcke oljades.

 

Styrelsen har beslutat:

  • att köpa in en motorsåg. (beslutat på styrelsemöte/5, 2021-08-11 § 52 Rapporter och information från kommittéer /Plan & stuga). Denna har ännu inte inhandlats. Skyddsutrustning som stövlar sågbyxor skall ev. inköpas, kolla om detta behövs. 

 

.

  • att ansöka om bidragspengar till ny kyl & frys & diskmaskin via Falkenbergs sparbank. Befintlig utrustning är mer 20 år gamla och nya energisnålare & miljövänligare bör ersätta dem. Ansökan är inskickad (beslutat på styrelsemöte/7, 2021-11-24 § 77 Rapporter och information från kommittéer /Plan & stuga)

 

Utbildning & kursverksamhet:

 

Under våren hade vi inga kurser. I maj genomfördes en prova på dag, med sök och rallylydnad.

Under hösten genomfördes det 2 valp/unghundskurser.

I onsdagen den 17 november höll Rebecka Borss'en från Sirius hundcenter en intressant föreläsning om belöningsutveckling.

 

Nya domare lydnadsklass 1

Två av våra domare har genomfört domarprov till lydnadsklass 1. Magnus Karlsson och Janne Svensson.

 

Utbildning av förtroendevalda:

Styrelsen gick en utbildning i föreningsteknik via studiefrämjandet måndagen den 23 mars 2021.

 

 

Kökskommittén

Kökskommittén har under året bestått av Ulla-Britt Lindqvist, Eva-Lena Danvik, Annika Sahlin samt Börje Johansson.

Målsättningen har varit att hålla ordning och reda i köket och dess environger, skapa förutsättningar för medlemmarna att tillreda fika samt att erbjuda god och näringsrik mat i samband med tävlingar och andra aktiviteter.

Vid två tillfällen har inventering av förråden skett varvid livsmedel, som fallit för åldersstrecket kasserats.

En ”praktgrillhar inköpts till fromma för de medlemmar som uppskattar ”fast-food”.

Vid tre tillfällen, i samband med tävlingar, har tävlingsfunktionärerna och deltagare erbjudits lagad mat.

 

Läger:

Vi hade planerat in ett läger, men på grund av pandemin så utgick detta.

Vi genomförde i stället ett ”miniläger” i bruks den 22–25 juli 2022: 

Lägret genomfördes utan instruktörer där var och en tog med sig sin egen mat och alla hjälptes åt med träningen

 

 

Prov – Tävlingar - klubbmästerskap

 

Första halvåret fick vi, pga. rådande Covid-19 restriktioner, ställa in våra planerade tävlingar. Efter sommaren lättades många restriktioner vilket gjorde att vi kunde genomföra resterande tävlingar.

 

På rapporttävlingen den 25 september kom sju till start, två blev uppflyttade från lägre, en blev uppflyttad från högre och ett cert utdelades i elitklass, samt ett ekipage fick certifikatpoäng. Två bröt i eliten.

Den 3 oktober var det dags för skyddstävling, där kom 12 till start, två uppflyttade från lägre klass och tre blev godkända. Ingen startade i högre klass. I eliten delades två cert ut, två fick resultat som räckte till certifikatpoäng och en godkänd, två bröt.

 

Till sist, den 6 och 7 november var det Höstglödslydnaden, med 2x1 klass 1 och en klass 2 den 6e totalt kom det 16 i klass ett och fem i klass två till start. Den 7/11 kom totalt 39 i startklass och sex i klass tre. Flera klubbmedlemmar var med och fick fina resultat.

 

Vi har också haft ett KM i lydnad den 12 juni. Eva-Lena Danvik med Mio blev årets klubbmästare. På hundracet blev det delad förstaplats, Bonus, som har en matte som heter Annika Sahlin och Pjäxan som har en husse som heter Mats Johansson sprang på samma tid.

Tävlingssektorn har också haft möten under året.

Tävlingssektorn vill passa på att tacka ALLA klubbmedlemmar som ställt upp och på något sätt hjälpt till under året, utan er hade det inte gått att anordna så här stora tävlingar!!

 

Hallandskampen

Hallandskampen avgjordes söndagen den 17 oktober där Ullared belade den tredje platsen.

Resultat:

1. Varbergs Brukshundklubb 

2. Laholms Brukshundklubb 

3. Ullareds Brukshundklubb 

 

 

 

Utmärkelser / Vandringspriser

Årets bästa Brukshund: Pjäxa, med förare Mats Johansson 

Årets bästa Lydnadshund: Isak med förare Siv Sandberg

Årets bästa Noswork hund: Dexie med förare Lena Johansson

Årets bästa Agility hund: Dexie med förare Lena Johansson

Årets bästa Rallylydnads hund: inga resultat inkom

Årets Aktivitetspris: Mats Johansson med Pjäxa

 

Slutord:

 

Den 19 maj 2021 beslöt vår förbundsstyrelse att öppna för prov och tävlingar. Detta innebar att vi kunde starta upp våra aktiviteter igen. Vi startade upp med Km i lydnad och temadagar under våren och genomförde de tidigare planerade tävlingar under hösten. Vi lade in en extra stor lydnadstävling i början av november månad. Allt detta kunde inte genomförts utan ett mycket stort ideellt arbete av våra många aktiva medlemmar.

I våra träningar och aktiviteter ingår mycket social samvaro med god fika både för tvåbeningar och fyrbeningar.

 

Styrelsen riktar Ett jättestort TACK till alla våra funktionärer - medlemmar, som hjälpt till med våra aktiviteter som vi genomfört under 2021.

Vi välkomnar nya som gamla medlemmar till ett Gott Nytt 2022.

 

Det ska va gôtt å leva

  • ta dagen som den kommer, 
  • njut av den 
  • stressa inte runt  

"Det ska va gôtt å leva, annars kan det kvitta! 

Fint å leva, annars kan det kvitta; 

lätt å leva, annars kan det kvitta" 

och 

"spring inte runt och vela - då sabbar du det hela!"

 

Ullared i januari 2022

 

Styrelsen för Ullareds Brukshundklubb